ข่าวสาร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มีมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนโนบายขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนโนบายขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายดังกล่าวและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยในวันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2567
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 มอบหมายให้
นายสุวิทย์ ดาวดังปา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย
นายสรวิศ จันพุ่ม ตัวแทนผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นางจิราภรณ์ ศรีคณา ตัวแทนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงค์ ตัวแทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวอัมรา มุสิกะโรจน์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จึงดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์
2. โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
3. โรงเรียนวัดมุขธารา
4. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
5. โรงเรียนวัดสระเพลง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com