ข่าวสาร

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านทวดทอง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านทวดทอง ทั้งทางด้านกายภาพ อาคารสถานที่ ครู บุคลากร งบประมาณ และมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัย และเน้นให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงโอกาส เรียนรู้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยมี นายโชติ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com