แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่อสถานศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
วัดพระมหาธาตุ
วัดโพธิ์เสด็จ
วัดน้ำรอบ (เมือง)
วัดทุ่งแย้
วัดมะม่วงสองต้น
วัดชัน
วัดหนองบัว
บ้านย่านซื่อ
วัดโพธิ์ทอง
วัดสวนพล
วัดบ้านตาล
วัดวนาราม
บ้านนาเคียน
วัดมหาชัยวนาราม
วัดท่างาม
วัดดอนยาง
อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ"
วัดหญ้า
วัดหัวอิฐ
บ้านทวดทอง
บ้านคลองดิน
บ้านทวดเหนือ
วัดพระมงกุฎ
บ้านชะเอียน
วัดท่าแพ
ราชประชานุเคราะห์ 4
วัดวิสุทธิยาราม
วัดไพศาลสถิต
วัดศรีมงคล
บ้านห้วยไทร
บ้านปากน้ำเก่า
วัดท่าม่วง
บ้านปากพญา
วัดโบสถ์
วัดมะม่วงทอง
บ้านปากน้ำปากพญา
วัดมุขธารา
วัดนารีประดิษฐ์
วัดท่านคร
บ้านบางหลวง
วัดนางพระยา
วัดนาวง
วัดบางใหญ่
บ้านบางกระบือ
วัดสระแก้ว
วัดราษฎร์เจริญ
บ้านคันธง
บ้านบางเตย
ราชประชานุเคราะห์ 5
วัดบางตะพาน
บ้านเนิน
ชุมชนวัดหมน
วัดสว่างอารมณ์
วัดจังหูน
วัดพังสิงห์
บ้านหนองหนอน
วัดโดน
ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
วัดจันทร์
วัดโคกโพธิ์สถิตย์
วัดสมอ
บ้านคดศอก
บ้านสำนักใหม่
ราษฎร์บำรุง (ลานสกา)
วัดใหม่ทอน
วัดสอ
บ้านสันยูง
ชุมชนลานสกา
บ้านมะม่วงทอง
วัดดินดอน
วัดน้ำรอบ (ลานสกา)
วัดวังหงส์
วัดเจดีย์
วัดไทรงาม
บ้านตลาด
วัดคีรีกันทร์
บ้านร่อน
วัดพระพรหม
วัดพระเพรง
วัดท้ายสำเภา
วัดเชิงแตระ
วัดห้วยพระ
บ้านไสใหญ่
วัดราษฎร์เจริญวราราม
บ้านห้วยระย้า
วัดหนองแตน
วัดท่าช้าง
วัดมะม่วงตลอด
วัดแพร่
วัดไสมะนาว
บ้านห้วยยูง
วัดกัด
วัดคันนาราม
วัดทางพูน
วัดสระเพลง
ราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
บ้านปากช่อง
วัดป่าหวาย
บ้านปลายคลอง
บ้านอ่าวตะเคียน
วัดดอนตรอ
วัดบางหว้า
วัดโคกกะถิน
วัดสระไคร
บ้านบางนกวัก
วัดทุ่งเฟื้อ
บ้านบางไทร
วัดพังยอม

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com