ข่าวสาร

โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมจัดทำแผนการนิเทศศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมจัดทำแผนการนิเทศศึกษา โดยมี ผอ.และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ณ ชายใหญ่ริเวอร์ฟรอนท์ โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com