ข่าวสาร

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่ายที่ 7 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่ายที่ 7 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนตรอ และโรงเรียนวัดสระไคร โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานเครือข่ายที่ 7 และผู้บริหาร ร่วมให้ต้อนรับ สำหรับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่ายที่ 7 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แบ่งเป็น 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 โรงเรียนวัดสระเพลง โรงเรียนวัดทางพูน โรงเรียนราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านปากช่อง จุดที่ 2 โรงเรียนวัดดอนตรอ จุดที่ 3 โรงเรียนวัดสระไคร โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน โรงเรียนวัดป่าหวาย โรงเรียนวัดบางหว้า และโรงเรียนบ้านปลายคลอง และจุดที่ 4 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ โรงเรียนวัดพังยอม โรงเรียนบ้านบางไทร และโรงเรียนบ้านบางนกวัก

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com