ข่าวสาร

บุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมกิจกรรม 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

วันที่ 12 มิถุนายน 2567  นางสาวอัญชลี นามสนธิ์  นายสุวิทย์ ดาวังปา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมกิจกรรม 5ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ตามนโยบายของ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป นครศรีธรรมราช เขต1 ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร การปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com