ที่ตั้ง 138 หมู่ที่ 8 ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000

โทรศัพท์ 075-356151 ระบบอัตโนมัติ

อีเมล nst1edu@gmail.com

Webmaster : Natyada Himkun Administrator : Saming Prasong , Kittikan Chernthong