bnart

standardarea

mati

newspr

procument

QA

กติการการใช้งาน

  • ห้ามใช้ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
  • ห้ามใช้ข้อความ คำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้ (ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้ง)
  • ห้ามใช้ข้อความ ที่มีเจตนา ใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่น อย่างชัดแจ้ง และ ไร้เหตุผลรองรับ
  • ห้ามใช้ข้อความ ท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
  • ห้ามใช้ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่างๆ
  • ห้ามใช้ชื่อ / นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
  • ห้ามใช้ข้อความที่พิมพ์ซ้ำๆ ติดกันจำนวนมาก ทำให้หน้าเว็บไม่เป็นระเบียบ
  • ห้ามใช้ข้อความที่พิมพ์ ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อจริง เบอร์โทร อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้ง ให้เกิดความเสียหาย
  • ห้ามใช้ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาเว็บ, สินค้า, บริการ, กลวิธีการหารายได้ทั้งหลาย

newspic

Additional information