boss9
actionplan 
report money
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday214
mod_vvisit_counterThis week407
mod_vvisit_counterLast week729
mod_vvisit_counterThis month2890
mod_vvisit_counterLast month4459
mod_vvisit_counterAll days23801

Online Now: 6
Your IP: 52.3.228.47
,
Today: กันยายน 22, 2020
 • โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 • โรงเรียนสุจริต
 • โรงเรียนคุณธรรม
 • โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
9
DMC63

songkla

 • ประกาศผลสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านภาค ก ข
  และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค จำนวน 206 ราย แยกเป็น สพป.175 ราย
  สพม.31 ราย ประกาศ icon-vip-soi-cau1
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  #รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ประกาศ icon-vip-soi-cau1
Final-OK Billboard 2x4 M-SAVE ZONE 2020-01 New
 • สาร นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563   สารและแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
 • กรมบัญชีกลาง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ สามารถยื่นคำขอ
  รับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุโดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง
  ทางอิเล็คทรอนิคส์
  ลิกดูรายละเอียด  
  ขอเชิญร่วม ติดตามรับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 
  2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป https://youtu.be/Lxw_bowbRDU
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
  (เกษียณอายุราชการ)  >> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  >> บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
 • การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
  เขตพื้นที่การศึกษา   รายละเอียด  icon-vip-soi-cau1
 • ประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
  ราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง   ดูประกาศ  icon-vip-soi-cau1
 • ประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ สายบริหารสถานศึกษา 
  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 3 อัตรา  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 อัตรา ผู้ประสงค์ขอย้าย
  ส่งคำร้องขอย้ายประจำปี  ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
  ดูรายละเอียด  icon-vip-soi-cau1
 • ประกาศ  รายชื่อผู้มิสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง  ดูรายละเอียด  
 • สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง
  ดูรายละเอียด  
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  >> ประกาศ 
 • กศจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  กรณีที่มีเหตุความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2563  
  >> ประกาศ   >> องค์ประกอบการประเมิน   >> บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง  >> ใบสมัครคัดเลือก 
  >> แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่สอน  >> หนังสือรับรอง  >> แบบรายงานประวัติและผลงาน 
  >> แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
 • ประกาศ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  Thai    Eng  
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา >>> รายละเอียด  
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 
  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา >>> รายละเอียด   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 
  ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  >>> รายละเอียด
 • ว14/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเข้ารับราชการ
  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  >> รายละเอียด  icon-vip-soi-cau1 
 • ประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >> รายละเอียด  icon-vip-soi-cau1
 • ว12/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  >>  รายละเอียด  icon-vip-soi-cau1
 • ว11/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
  และรองศึกษาธิการจังหวัด  >> รายละอียด icon-vip-soi-cau1
 • ว8/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา >>  รายละเอียด icon-vip-soi-cau1
 • ว3/2563หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณืความไม่สงบ
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายละเอียด icon-vip-soi-cau1
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์พัฒนาทักษะ คิดวิเคราะห์ 
  และโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 2 รายการ >> ประกาศ  icon-vip-soi-cau1
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 4 รายการ >> ประกาศ  icon-vip-soi-cau1
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 3 รายการ >> ประกาศ
  icon-vip-soi-cau1
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 3 รายการ >> ประกาศ  icon-vip-soi-cau1
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  >>  ประกาศicon-vip-soi-cau1
 • ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง จำนวน 3 รายการ
  และโรงเรียนมัชฌิมภูมิ จำนวน 1 รายการ   รายละเอียด  icon-vip-soi-cau1
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)
    รายละเอียด   icon-vip-soi-cau1
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิการยื่นประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารเรียน พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
  จำนวน 8 รายการของโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รายละเอียด
 • ประกาศ  ขายทอดตลาดอาคารเรียน พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ
  ของโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  รายละเอียด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร
ชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
3 มิถุนายน 2563
970293 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก
ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
737047 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสพล ชูทอง
รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับมอบหมาย
จาก ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไป
ร่วมปลูกต้นไม้ 
โครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดสวนพล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2563

 

servey01

qr-code servey63
QA
 
covidcenter