yongsak
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
pp4.0
 
actionplan
 
remon
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday172
mod_vvisit_counterThis week1099
mod_vvisit_counterLast week1041
mod_vvisit_counterThis month1032
mod_vvisit_counterLast month4456
mod_vvisit_counterAll days47176

Online Now: 1
Your IP: 18.210.12.229
,
Today: มีนาคม 06, 2021
 • โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 • โรงเรียนสุจริต
 • โรงเรียนคุณธรรม
 • โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
zero 
ประเมิน  ITA 2563   
 • สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ Facebook Live เรื่อง "ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  เตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2564"
  ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. (Page : สนง.คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช) icon-vip-soi-cau1
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านภาค ก ข
 • และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค จำนวน 206 ราย แยกเป็น สพป.175 ราย
  สพม.31 ราย ประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  #รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ประกาศ
 • สาร นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563   สารและแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
 • กรมบัญชีกลาง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ สามารถยื่นคำขอ
  รับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุโดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง
  ทางอิเล็คทรอนิคส์
  ลิกดูรายละเอียด  
  ขอเชิญร่วม ติดตามรับชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
  ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 
  2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป https://youtu.be/Lxw_bowbRDU
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
  (เกษียณอายุราชการ)  >> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  >> บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
 • ว14/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเข้ารับราชการ
  เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  >> รายละเอียด   
 • ประกาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >> รายละเอียด  
 • ว12/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  >>  รายละเอียด  
 • ว11/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
  และรองศึกษาธิการจังหวัด  >> รายละอียด 
 • ว8/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา >>  รายละเอียด 
 • ว3/2563หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณืความไม่สงบ
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> รายละเอียด 
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์พัฒนาทักษะ คิดวิเคราะห์ 
  และโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 2 รายการ >> ประกาศ  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 4 รายการ >> ประกาศ  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 3 รายการ >> ประกาศ
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 3 รายการ >> ประกาศ  
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  >>  ประกาศ
 • ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง จำนวน 3 รายการ
  และโรงเรียนมัชฌิมภูมิ จำนวน 1 รายการ   รายละเอียด  
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)
    รายละเอียด   
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิการยื่นประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารเรียน พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
  จำนวน 8 รายการของโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รายละเอียด
 • ประกาศ  ขายทอดตลาดอาคารเรียน พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ
  ของโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  รายละเอียด
QA
 
covidcenter