ช่องทางการติดต่อ ที่ตั้ง แผนที่

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สถานที่ตั้ง : 138  หมู่ 8  ถนนศรีธรรมราช  ตำบลโพธิ์เสด็จ 
                  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์ : 075-356151 อัตโนมัติ
โทรสาร :  075-347356
อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
พิกัด
ละติจูด 8.4165027,  ลองจิจูด  99.9598296
แผนที่ตั้ง