ข่าวสาร

งานมหกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ โดยใช้ Soft Power ในท้องถิ่น (Active Learning + Design Thinking) “ชวนน้อง…ชมของดีที่เมืองนคร”

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ โดยใช้ Soft Power ในท้องถิ่น (Active Learning + Design Thinking) “ชวนน้อง…ชมของดีที่เมืองนคร” โดยมี นางพิมมณี เชาวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้ กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตระหนัก และภาคภูมิใจ ต่อวัฒนธรรม การกิน การดื่ม วิถีชีวิต หรือความเชื่อ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น นำเสนอผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ โดยใช้ Soft Power ในท้องถิ่น (Active Learning + Design Thinking) หน่วยการเรียนรู้ “ชวนน้อง…ชมของดีที่เมืองนคร” สำหรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 7 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ที่ 1 กลองยาวเร้าหทัย ฐานการเรียนรู้ที่ 2 พระธาตุเมืองนคร ฐานการเรียนรู้ที่ 3 หนมพอง…หรอยจังหู้ ฐานการเรียนรู้ที่ 4 มัคคุเทศก์น้อย ฐานเรียนรู้ที่ 5 The little youtuber ฐานเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์ Editor สุดว้าว สร้างคลิปสุดปัง และฐานการเรียนรู้ที่ 7 สร้างสรรค์ Packaging

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com