ข่าวสาร

การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการปละบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการปละบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่1/2567 โดยมี นางธัญลักษณ์ สิทธิลักษณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ นางปิยะนันท์ ตรีตรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 1. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.นครศรีธรรมราข 2. นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 3. สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 5. ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสิน 6. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขานครศรีธรรมราช 7. ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขานครศรีธรรมราช 8. ผู้จัดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครศรีธรรมราช 9. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครศรีธรรมราช 10. ข้าราชการบำนาญ ณ ห้องประชุม อาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com