ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายสุพิน เสียมไหม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในการนี้ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ได้กำชับให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ทั้งนี้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้กำหนดให้โรงเรียนบ้านทวดทองเป็นสนามสอบแข่งขัน โดยดำเนินการสอบภาค ก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 และดำเนินการสอบภาค ข ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com