ข่าวสาร

กิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง coding ผ่านระบบ google meet

วันที่ 15 มิถุนายน2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง coding ผ่านระบบ google meet ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี คุณครูอชิรญา ชนะสงคราม ครูโรงเรียนวัดแหลม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com