ข่าวสาร

ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบ NT 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 และมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนครูที่ปรึกษาโครงการฯ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง พร้อมด้วยนายโชติ คำนวณ ผอ.โรงเรียนบ้านทวดทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้ให้โอวาท เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 กล่าวชื่นชมการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของนักเรียน ร่วมถึงมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลสอบ NT 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 และมอบเกียรติบัตร ให้นายอดิศักดิ์ มณีพงศ์ ตัวแทนครูที่ปรึกษาโครงการฯพร้อม นักเรียนที่เข้าแข่งขันโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่18 ปีการศึกษา 2566(ระดับประเทศ)
ทั้งนี้นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 ได้ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทวดทอง และเดินเยี่ยมชมอาคารเรียน ตรวจการปรับปรุงห้องน้ำตามโครงการสุขาดี มีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com