ข่าวสาร

การประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมอาคาร 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายสรวิศ จันพุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ชี้แจงการใช้งานระบบ BIGDATA.DL และมีผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com