ข่าวสาร

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2565 และได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางหารศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com