ข่าวสาร

ประเมินความเหมาะสมของบุคคล สอบภาคปฏิบัติ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 มอบหมายให้ นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประเมินความเหมาะสมของบุคคล สอบภาคปฏิบัติ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ณ หน่วยจัดสอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com