ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้นางปรียา สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ สนับสนุนงบประมาณจาก กสศ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวิทยากรจาก กสศ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต 2 และบุคลากรจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 – เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com