ข่าวสาร

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นศ.1 และบุคลากร สพป.นศ.1 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบนิการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” ด้วยทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานัปการ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งทั้งในด้านการปกครอง ด้านความมั่นคง ด้านการเจริญสัมพันธไมตรี และการค้าขายกับต่างประเทศ รวมทั้งด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com