ข่าวสาร

ประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผอ. กลุ่ม คณะกรรรมการฯ และบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com