ข่าวสาร

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นางนรารัตน์ อ่อนละออ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และคณะผู้บริหารการศึกษา บุคลากร ในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการ และเป็นประธานเปิดงาน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำชาวจังหวัดสตูลต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคใต้ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วม ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในการนี้ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้เข้ารับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดชุมพร

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com