ข่าวสาร

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ และ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคาร1 สพป.นศ.1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com