ข่าวสาร

ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference

  วันที่ 4 มกราคม 2565 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมรับชม รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งได้นำเสนอโครงการและผลงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) ตัวแทนนักเรียนจากจังหวัดสงขลาขออวยพร ปีใหม่ให้ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป.สงขลา เขต 2 2) พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 3) มรดกล้ำค่าทางภูมิปัญญา สู่การศึกษามิรู้จบ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 4) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จังหวัดพังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 5) พุธเช้า ข่าวนักเรียน : มัคคุเทศก์น้อยพาชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย สพป.สงขลา เขต 3 จากนั้น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่ม และได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com