ข่าวสาร

ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านทวดทอง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านทวดทอง โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง

 

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com