ข่าวสาร

กิจกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงฯ ณ โรงเรียนวัดท่างาม เครือข่าย 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียงฯ ณ โรงเรียนวัดท่างาม เครือข่าย 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com