ข่าวสาร

ร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 พร้อมด้วย นายเสาวพจน์ รัตนบุรี รอง ผอ.สพป.นศ.1 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่ม และได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ รายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ได้ปรับการดำเนินรายการจากรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ซึ่งเปลี่ยนรายการออกอากาศ เป็นวันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 09.00 น. (เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม เป็นต้นไป) โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 “เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน”ระหว่างเวลา 07.30 – 07.50 น. ช่วงที่ 2 “เรื่องเล่าข่าวนักเรียน” เวลา 07.50 – 08.00 น. และช่วงที่ 3 “เรื่องเล่าข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. สามารถติดตามรับชมรายการได้ที่

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com