ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประกาศรับสมัครเลื่อน ระดับทรงคุณวุฒิ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com