ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่ 4 เมษายน 67 เวลา 08.30 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมี นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย รวมทั้งผู้ปฎิบัติงานพัสดุของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก นางสาวธันยพร คงเพชร คลังจังหวัดนครศรีธรรมราข เป็นวิทยากรในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงแรมเมืองลิกอร์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com