ข่าวสาร

อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ AI กับการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 14 มิถุนายน2567 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ AI กับการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ google meet ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมี นายสุวรรณ โชติการ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรในการอบรม

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com