ข่าวสาร

การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยจัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ ทำให้การทำข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยมี นางสาวณัฐญดา หิมคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการประชุม

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com