ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ในสังกัด สพป.นศ.1 ครั้งที่ 1/ 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ครั้งที่ 1/ 2566 โดยมีผอ.กลุ่มในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รวมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการดำเนินการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประกาศใช้ต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com