ข่าวสาร

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งของนายมนูญ รักดี ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และนางวันเพ็ญ ชูโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งของนายมนูญ รักดี ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และนางวันเพ็ญ ชูโชติ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ณ โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com