ข่าวสาร

ผอ.สพป.นศ.1 แสดงความยินดีในการมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นศ.1

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และนายเสาวพจน์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง ในการนี้ ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com